Dokument

Här har vi samlat rapporter, tidningsartiklar, motioner till HSB Stockholms årsstämma och andra dokument. Det finns många olika dokument och rapporter kopplade till exploateringsförslaget och förslaget till naturreservat. Vi har lagt upp några viktiga dokument under rubrikerna ”Detaljplan”, ”Förslag till naturreservat” och ”Naturvärdesinventeringar”. Övriga dokument kan laddas ned från Nacka kommuns hemsidor för exploateringen och naturreservatet.

Skyltaktion

Detaljplan

Förslag till naturreservat

Naturvärdesinventeringar

Motioner till HSB Stockholms årsstämma

Radioinslag

Radio Nacka 2022-02-17

P4 Stockholm 2022-02-13 Klas vill rädda naturreservat – olaglig aktion i Ryssbergen

Tidningsartiklar

Natursidan 2022-02-07 Manifestation med ”ej naturreservat”-skyltar i hotad natur

Natursidan 2018-08-22 Bostäder och bensinmack planeras i värdefull gammal skog