Dokument

Här har vi samlat rapporter, tidningsartiklar, motioner till HSB Stockholms årsstämma och andra dokument. Det finns många olika dokument och rapporter kopplade till exploateringsförslaget och förslaget till naturreservat. Vi har lagt upp några viktiga dokument under rubrikerna “Detaljplan”, “Förslag till naturreservat” och “Naturvärdesinventeringar”. Övriga dokument kan laddas ned från Nacka kommuns hemsidor för exploateringen och naturreservatet.

Detaljplan

Förslag till naturreservat

Naturvärdesinventeringar

Motioner till HSB Stockholms årsstämma

Tidningsartiklar