Ryssbergen är en gammelskog i centrala Nacka. Området är mycket varierat och består av bland annat hällmarkstallskog, sumpskog, ädellövskog och brandfält. I skogen har ett stort antal sällsynta och hotade arter hittats och i en naturvärdesinventering har man kommit fram till att området helt bör undantas från exploatering. Trots det vill Nacka kommun låta HSB och Skanska bygga bostäder och ett Bilia i delar av området. Vi i Rädda Ryssbergen vill att området ska få finnas kvar som ett rekreationsområde även i framtidens Nacka. Hjälp oss att rädda Ryssbergen genom att skriva under vår namninsamling.

Kommunfullmäktige i Nacka ska fatta beslut om detaljplanen för Ryssbergen under fjärde kvartalet 2021. Därför intensifierar vi nu vårt arbete för att rädda skogen. Under 4 söndagar från 29 augusti till 19 september bjuder vi in allmänheten för att delta i olika aktiviteter och diskutera Ryssbergens framtid. Därefter anordnar vi en hållbarhetsdialog med Nackas politiker den 24 september.