Ryssbergen är en gammelskog i centrala Nacka. Området är mycket varierat och består av bland annat hällmarkstallskog, sumpskog, ädellövskog och brandfält. I skogen har ett stort antal sällsynta och hotade arter hittats och i en naturvärdesinventering har man kommit fram till att området helt bör undantas från exploatering. Trots det vill Nacka kommun låta HSB och Skanska bygga bostäder och ett Bilia i delar av området. Vi i Rädda Ryssbergen vill att området ska få finnas kvar som ett rekreationsområde även i framtidens Nacka. Hjälp oss att rädda Ryssbergen genom att skriva under vår namninsamling.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden sa ja till förslaget till ny detaljplan för Ryssbergen den 26 januari 2022. Kommunfullmäktige väntas fatta det slutgiltiga beslutet om detaljplanen den 21 februari 2022. Därför intensifierar vi nu vårt arbete för att rädda skogen. Den 6 februari genomförde vi en aktion där vi satte upp tre ”EJ NATURRESERVAT”-skyltar vid entréerna till området och vi kommer att sätta upp fler skyltar vid ett senare tillfälle. Vi har också planerat en stor demonstration utanför Nacka stadshus 16:00 – 17:00 den 21 februari och en tillhörande grillning med plakatverkstad i Ryssbergen vid Birkavägens förlängning 13:00 – 15:00 den 13 februari.