Hjälp oss

Skriv under vår naminsamling

Skriv under vår namninsamling för att bevara hela Ryssbergen.
https://www.skrivunder.com/radda_ryssbergen_en_unik_urskog_i_nacka_stad

Stöd oss på Facebook

Gilla vår facebooksida och dela och gilla det vi skriver där. https://www.facebook.com/raddaryssbergen

Skicka synpunkter till samrådet om förslaget till naturreservat

Fram till 15 mars 2021 är ett förslag till naturreservat ute på samråd. I detta förslag skyddas bara 44 % det område som naturvärdesinventerades inför reservatsbildningen. Slutsatsen i naturvärdesinventeringen var att området bör skyddas i sin helhet. Skriv ett yttrande senast 15 mars och kräv att hela området skyddas! Här ligger en kort och en lång version av ett yttrande som vi i Rädda Ryssbergen skrivit, och som du kan använda fritt. Mer information om hur du går till väga finns på Nacka kommuns hemsida om det planerade naturreservatet. https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/strategisk-stadsutveckling/framtida-naturreservat/ryssbergens-naturreservat/#panel-startpage

Skicka synpunkter till granskningen av förslaget till exploatering

Fram till 1 mars 2021 är ett förslag till detaljplan för delar av Ryssbergen som man tänkt exploatera ute på granskning. Större delen av området har naturvärdesklass 1 eller 2, vilket betyder att det har mycket stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald. I miljökonsekvensbeskrivningen som gjorts konstateras att planerna kommer att ha stora negativa effekter på naturmiljön.

Skriv ett yttrande och kräv att exploateringsplanerna skrotas. Här är ett granskningsyttrande som du kan använda som stöd när du skriver dina synpunkter. Kopiera och klistra in fritt. Skicka in dina synpunkter innan 1 mars till Nacka kommun. Mejla dina synpunkter till registrator.plan@nacka.se
OBS! Skriv KFKS 2016/97-214 i ämnesraden.

Mer information om granskningen finns på Nacka kommuns hemsida om den planerade exploateringen. https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/centrala-nacka/ryssbergen/#panel-startpage

Skriv till politiker

Skriv till Nackas politiker och berätta vad du tycker om exploateringsplanerna i Ryssbergen. I dagsläget är M, KD, L och C för ett bygge och S har ännu inte tagit ställning. Skriv mail till politiker i de här partierna, särskilt om du röstat på något av dem. En lista på alla politiker finns här https://nacka.tromanpublik.se/viewOrganization.jsf?id=27. Extra viktigt är det att påverka politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. En lista på dessa politiker finns här https://nacka.tromanpublik.se/viewOrganization.jsf?id=41. Här följer en lista på de ordinarie ledamöterna i partierna som behöver påverkas:

EfternamnFörnamnPartiUppdragE-post
BergenstråhleCathrinMOrdförandecathrin.bergenstrahle@nacka.se
KroghJohanC1:e vice ordförandejohan.krogh@nacka.se
UnossonHenrikS2:e vice ordförandehenrik.unosson@nacka.se
HillerJohanMLedamotjohan.hiller@nacka.se
SjöqvistMagnusMLedamotmagnus.sjoqvist@nacka.se
SundbergTimMLedamottim.sundberg@nacka.se
SääfMartinLLedamotmartin.saaf@nacka.se
TigerAndersKDLedamotanders.tiger@nacka.se
WesterlingHelenaSLedamothelena.westerling@nacka.se

Delta i Rädda Ryssbergens arbete

Skicka ett mail till info@raddaryssbergen.org om du vill vara med i nätverket eller om du vill bidra på något annat sätt.