HändelserKommande aktiviteter:

Biologiska mångfaldens dag 2024
Vi firar den biologiska mångfaldens dag med två aktivitetsfyllda dagar i Ryssbergen.


Ryssbergen lördag 18 maj och 25 maj
Du hittar oss om du går in i skogen från Birkavägen. Vi bjuder på enkel förtäring och öppen eld (om tillåtet).

Program 18 maj
Kl. 12.30-14.00
Vandra i magisk biologisk mångfald i Ryssbergen med Ronny Fors, ordf. Naturskyddsföreningen i Nacka.

Kl. 14.30-16.30
Hoppfull manifestation och meditation med uppsättning av kors på träd i exploateringsområdet! Meditationen leds av Patrik Williams från Finntorp.


Program 25 maj
Kl. 12.30-15.00

Leta småkryp i urskogen Ryssbergen med Klas Magnusson och fotovisning av fynden.

Kl. 13.30-15.00
Upplev urskogen Ryssbergen med skogsguide Ulla Brunö.

Kl. 15.30-17.15
Utomhusbio: Vi visar filmer om hållbarhet
Genomförda aktiviteter:

LOVE LIVE GREEN – Nackas hållbarhetsfestival 16 – 22 maj 2023
Rädda Ryssbergen deltar med fyra programpunkter på festivalen.
Läs mer på lovelivegreen.org
Följ festivalen på Facebook: LOVELIVEGREEN

Fre 19 maj 13.30 – 15.30: Leta småkryp i Ryssbergen

Vi letar småkryp i några olika miljöer i Ryssbergen. Prova på att slaghåva och banka på grenar så att småkryp faller ner på en bankskärm. Aktiviteten är lämplig för barn och barnfamiljer, personer som inte vet något om småkryp och vill lära sig, småkrypsintresserade och experter som vill försöka hitta sällsynta arter. 

Vi kommer att vara försiktiga så att vi inte skadar några livsmiljöer och vi kommer inte att samla in några djur. Fynd kommer att dokumenteras med bilder med hög förstoring och rapporteras till Artportalen.


Lör 20 maj kl 17.00 – 19.00: Förändra världen från köket: matlagning i Ryssbergen  

Matlagning över öppen eld i urskogen Ryssbergen. Diskutera och provsmaka klimatsmart mat från Johan Rockströms kokbok, lär dig mer om Världsnaturfondens ekoguide och diskutera mänsklighetens största enskilda utmaning: maten.  Ta gärna med egen mat till vår öppna eld. 

Lör 20 maj kl 19.00 – 20.00, Kvällste i urskogen

Utvidga dina kunskaper om trädens medicinska och hälsofrämjande egenskaper med Nour Hanna ( lärare i örtmedicin) och Ewy Rostam (naturguide) från Naturens Klassrum. Vi bjuder på te från det skogen har att erbjuda och berättar om hur träden kan påverka oss människor. 

Naturens klassrum är ett initiativ av två goda vänner som vill dela sin kunskap om hur vi kan använda naturen som mat, skydd och medicin. Genom att sprida kunskapen om hur naturen alltid tagit hand om oss, och fortsätter göra det, hoppas vi kunna skapa en vilja och medvetenhet om hur vi kan ta hand om naturen.

Lör 20 maj 20.00 – 21.00 Meditation i tacksamhetens tecken

Runt elden i den lilla urskogen Ryssbergen guidar Pêl Rostam en tacksamhetsmeditation till det som när våra rötter och bladverk i varje andetag. Vi återanknyter kontakten med det vi kallar jord, vatten, luft, sol och allt levande.

Pêl är född och uppväxt i en traditionell nomadisk familj. Han leder workshops i Inre förlåtelse och försoning och Nomadiska meditationsvandringar som skapar närkontakt med den livsmiljö som vi är en del av.

Tidigare:

Insändare i NVP, 26 maj 2023
Naturskyddsföreningen i Nacka får en insändare med titeln ”Skanska och HSB, avstå det dåraktiga projektet!” publicerad i Nacka Värmdö Posten.

Beslut om detaljplan och naturreservat i kommunfullmäktige, 21 februari 2022
Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen, exploateringsavtalet och förslaget till naturreservat. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna röstade för. Nackalistan, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna röstade mot. Vi kommer att överklaga till Mark- och miljödomstolen.

Demonstration för Ryssbergen, 16:00 – 17:00 21 februari 2022
Innan besluten om exploateringen och naturreservatet togs i kommunfullmäktige demonstrerade vi utanför Nacka stadshus. Demonstrationen blev mycket lyckad. Vi hade ett tält, en välfungerande ljudanläggning, banderoller, plakat och en av våra EJ NATURRESERVAT-skyltar på plats. Trots det dåliga vädret kom det över 100 personer. Företrädare för Nackalistan, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna höll tal och förklarade sina ställningstaganden.

Demonstration utanför Nacka stadshus

Uppsättning av skylt intill Marinstadsvägen, 20 februari 2022
Intill Marinstadsvägen satte vi upp vår femte EJ NATURRESERVAT-skylt som informerar om områdets natur och kommunens planer på exploatering och ett litet naturreservat som endast skyddar 44 % av Ryssbergen. Uppsättningen gick bra och vi hade många intressanta samtal med förbipasserande.

Grillning samt skylt- och plakatverkstad, 13:00 – 15:00 13 februari 2022
Inför demonstrationen den 21 februari hade vi en plakatverkstad vid Birkavägens förlängning. Det kom ett femtiotal personer och vi bjöd på fika. Då vi kom till platsen för att förbereda aktiviteten hade någon brutit loss och eldat på EJ NATURRESERVAT-skylten som vi satt upp söder om motorvägen. Vi ersatte snabbt skylten med en ny. Under plakatverkstaden var det någon som vandaliserade även den nya skylten genom att bryta den bakåt. Under kvällen lagade vi skylten ännu en gång. Vi polisanmälde senare båda händelserna. Under dagen satte vi också upp ytterligare en EJ NATURRESERVAT-skylt, nedanför trätrappan utmed gång- och cykelbanan som kommer från Kvarnholmsbron.

Plakatverkstad
Vår EJ NATURRESERVAT-skylt som någon brutit loss och eldat på innan plakatverkstaden.
Under plakatverkstaden vandaliserade någon en ny skylt som vi satt upp några timmar tidigare.
Innan vi lämnade Ryssbergen lagade vi skylten ännu en gång och tog med den brända skylten därifrån.
EJ NATURRESERVAT-skylt som vi satte upp nedanför trätrappan intill Kvarnholmsbron.

Tillståndsansökan för EJ NATURRESERVAT – skyltar, 11 februari 2022
Vi har haft en bra dialog med kommunens tjänstemän och har nu ansökt om tillstånd för att få ha kvar skylten på strandpromenaden öster om Kvarnholmsbron. Det nordöstra hörnet av Ryssbergen, där skylten står, har naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde) och ägs helt och hållet av kommunen. Därför borde det vara självklart att låta den delen av Ryssbergen ingå i det planerade naturreservatet. Om och när kommunen fattar beslut om att den delen ska skyddas som naturreservat så kommer vi att ta ned metallskylten och skänka trätavlan till kommunen så att de kan sätta en egen naturreservatsskylt där. Eftersom kommunens planerade reservat kommer att kunna utvidgas i framtiden och eftersom kartan och informationen om områdets natur kommer att vara till glädje för allmänheten så har vi ansökt om ett tillstånd som sträcker sig över fem år. I ansökan kommer vi även att inkludera skylten vid trafikplats Kvarnholmen och skyltar som vi ännu inte har satt upp. Vi har varit tydliga med att vi kommer att sätta upp fler skyltar oavsett om vi får tillstånd eller inte och att vi inte tänker ta ner några skyltar förrän Ryssbergens naturreservat sträcker sig ända fram till skyltarna. Om detta inte skett då tillståndet löper ut så kommer vi att ansöka om att få det förlängt. Vår ansökan kan laddas ned under Dokument.

Skyltaktion, 8:00 – 18:00 6 februari 2022
Vi genomförde en aktion där vi satte upp skyltar med texten EJ NATURRESERVAT vid entréerna till Ryssbergen vid Birkavägens förlängning, trafikplats Kvarnholmen och strandpromenaden öster om Kvarnholmsbron. Skyltarna har en karta och information om områdets natur, precis som skyltarna vid naturreservat, men har också information om kommunens byggplaner och kommunens planer på ett reservat som endast skyddar 44 % av Ryssbergen. Vi kommer att sätta upp ytterligare 3 skyltar vid ett senare tillfälle. Natursidan, Mitt i Nacka/Värmdö och Nacka Värmdö Posten har skrivit artiklar om aktionen. Natursidans artikel finns här, Mitt i Nacka/Värmdös artikel finns här och Nacka Värmdö Postens artikel finns här. Flera andra medier väntas rapportera om aktionen den närmaste tiden.

Skylten vid Birkavägens förlängning.
Skylten vid trafikplats Kvarnholmen.
Skylten vid strandpromenaden öster om Kvarnholmsbron.

Möte med HSB Stockholm, 2 februari 2022
Vi hade ett fysiskt möte med representanter för HSB Stockholm och HSB Bostad. Vi försökte förmå dem att avstå ifrån att exploatera i Ryssbergen. Vi påpekade också att den del av deras fastighet Sicklaön 39:1 som ligger väster om Marinstadsvägen borde ingå i naturreservatet oavsett om Ryssbergen exploateras eller inte. HSB tänker inte avstå ifrån exploateringen och de motiverar detta med att deras viktigaste uppdrag är att producera bostäder till sina medlemmar. De vill inte heller avstå ifrån några ekonomiska värden. De medger dock att man av hållbarhetsskäl inte skulle ha köpt marken om den varit till salu idag. Den västra delen av Sicklaön 39:1 säger de sig inte ha några planer på att exploatera varken nu eller i framtiden.

Beslut om exploatering i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 26 januari 2022
Detaljplanen för del av Ryssbergen antogs i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige.

Beslut om naturreservat i natur- och trafiknämnden, 25 januari 2022
Natur- och trafiknämnden beslutade att det föreslagna naturreservatet i Ryssbergen ska inrättas. Reservatet omfattar endast 44 % av det område som enligt naturvärdesinventeringen borde skyddas i sin helhet. Beslutet om inrättandet av reservatet blir dessutom bara giltigt om detaljplanen för del av Ryssbergen också antas. Det är också oklart om den nya ägaren till fastigheten Sicklaön 13:2 (PEFAB Peter Eriksson Fastighetsutveckling AB) kommer att gå med på att låta den fastigheten ingå i reservatet. En liten positiv nyhet är att klättring förbjuds i reservatet för att skydda rostlummermossans växtplatser, som vi föreslagit. Det slutgiltiga beslutet om naturreservatet tas i kommunfullmäktige.

Demonstration för Ryssbergen, Trolldalen, Svindersberg, 15:00 – 16:00 8 december 2021
Utanför kommunhuset genomfördes en stor demonstration för att rädda naturområdena i Ryssbergen, Trolldalen och Svindersberg. Demonstrationen var ett samarrangemang mellan Rädda Ryssbergen, Bevara Trolldalen och Rädda Svindersberg. Nacka Värmdö Posten publicerade en artikel med titeln ’Stor demonstration för bevarad skog: ”Dra tillbaka byggplanerna!”’

Möte med Moderaterna om vårt förslag till naturreservat, 18 oktober 2021
Vi hade ett fysiskt möte med Mats Gerdau, Peter Zethraeus och Filip Wiljander från Moderaterna. Vi presenterade vårt alternativa förslag till naturreservat som omfattar hela Ryssbergen, inklusive det planerade exploateringsområdet. Mötet var inte konstruktivt alls från Moderaternas sida. De vill fortfarande exploatera Ryssbergen och inrätta ett naturreservat som endast omfattar 44 % av området.

Möte med Liberalerna om vårt förslag till naturreservat, 13 oktober 2021
Vi hade ett digitalt möte med flera politiker från Liberalerna. Vi presenterade vårt alternativa förslag till naturreservat som omfattar hela Ryssbergen, inklusive det planerade exploateringsområdet. Liberalerna vill fortfarande exploatera Ryssbergen och inrätta ett naturreservat som endast omfattar 44 % av området.

Möte med Kristdemokraterna om vårt förslag till naturreservat, 12 oktober 2021
Vi hade ett digitalt möte med Anders Tiger och Martin Gunnesson från Kristdemokraterna. Vi presenterade vårt alternativa förslag till naturreservat som omfattar hela Ryssbergen, inklusive det planerade exploateringsområdet. Kristdemokraterna vill fortfarande exploatera Ryssbergen och inrätta ett naturreservat som endast omfattar 44 % av området.

Hållbarhetsdialog med kommunstyrelsen, 13:00 – 15:00 24 september 2021
Kommunstyrelsen i Nacka, medier och allmänhet är inbjudna till en hållbarhetsdialog om den planerade exploateringen i Ryssbergen. Frågor och kommentarer som allmänheten kommit med på de tidigare aktiviteterna med rubriken ”Upptäck Ryssbergen” kommer att presenteras för politikerna. Hållbarhetsdialogen hålls i Ryssbergen vid Birkavägens slut. Ett Facebook-event finns här.

Från kommunstyrelsen kom representanter från socialdemokraterna, nackalistan, sverigedemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. Inget av de allianspartierna (moderaterna, centerpartiet, liberalerna och kristdemokraterna) skickade någon representant. Intresset från allmänheten var stort och evenemanget blev mycket lyckat.

Upptäck Ryssbergen – Leta småkryp, 12:00 – 15:00 19 september 2021
Klas Magnusson håller i en småkrypsinventering. Vi letar småkryp tillsammans genom att till exempel slå med håv i vegetationen eller att banka på grenar så att småkryp faller ned på en vit skärm. Krypen fotograferas så att den som vill kan titta på dem i kraftig förstoring. Det kommer också att arrangeras hållbarhetsdialoger, skaparglänta, tipspromenad och vegetarisk grillning för den som är intresserad. Aktiviteten är kostnadsfri och lämplig för alla åldrar. Vi träffas i Ryssbergen vid Birkavägens slut. Vid risk för regn ordnar vi med regnskydd. Ett Facebook-event finns här. Information om tipspromenaden finns här. Tidigare var det tänkt att vi skulle fota och filma i skogen, men denna aktivitet har bytts ut eftersom småkrypsinventeringen inte kunde genomföras 5 september på grund av sjukdom.

En hagtornsbärfis som hittades under inventeringen. Hagtornsbärfisen är Sveriges största bärfis.

Upptäck Ryssbergen – Naturvandring, 12:00 – 15:00 12 september 2021
Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka håller i en naturvandring klockan 13:00. Det kommer också att arrangeras hållbarhetsdialoger, skaparglänta, tipspromenad och vegetarisk grillning för den som är intresserad. Aktiviteten är kostnadsfri och lämplig för alla åldrar. Vi träffas i Ryssbergen vid Birkavägens slut. Vid risk för regn ordnar vi med regnskydd. Ett Facebook-event finns här. Information om tipspromenaden finns här.

Möte med Centerpartiet om vårt alternativa förslag till naturreservat, 15 september 2021
Vi hade ett fysiskt möte med Johan Krogh och Hans Peters från Centerpartiet. Vi presenterade vårt alternativa förslag till naturreservat som omfattar hela Ryssbergen, inklusive det planerade exploateringsområdet. Centerpartiet har tidigare inte velat exploatera Ryssbergen men har en överenskommelse med de andra allianspartierna om att göra det. Vi fick dem inte att ändra uppfattning, men de tyckte att vårt förslag var konstruktivt. De verkade också vara positiva till att i framtiden utvidga kommunens föreslagna reservat , som idag endast omfattar 44 % av Ryssbergen.

Upptäck Ryssbergen – Leta svamp, 12:00 – 15:00 5 september 2021
Vi letar svampar och fotar av dem. Svamparna artbestäms och fotona läggs upp på vår Facebooksida och hemsida. Det kommer också att arrangeras hållbarhetsdialoger, skaparglänta, tipspromenad och vegetarisk grillning för den som är intresserad. Aktiviteten är kostnadsfri och lämplig för alla åldrar. Vi träffas i Ryssbergen vid Birkavägens slut. Vid risk för regn ordnar vi med regnskydd. Ett Facebook-event finns här. Information om tipspromenaden finns här. Tidigare var det tänkt att vi skulle leta efter småkryp, men den aktiviteten har bytts ut på grund av sjukdom.

Grovticka på en tall intill samlingsplatsen. Grovtickan är en signalart som indikerar höga naturvärden. Bilden är tagen 29 augusti.

Möte med Socialdemokraterna om vårt förslag till naturreservat, 2 september 2021
Vi hade ett digitalt möte där ett stort antal socialdemokrater deltog. Vi presenterade vårt alternativa förslag till naturreservat som omfattar hela Ryssbergen, inklusive det planerade exploateringsområdet. Socialdemokraterna har ännu inte tagit ställning till exploateringsplanerna.

Upptäck Ryssbergen – Naturmeditation, 12:00 – 15:00 29 augusti 2021
Patrick Williams håller i en naturmeditation klockan 13:00. Det kommer också att arrangeras hållbarhetsdialoger, skaparglänta, tipspromenad och vegetarisk grillning för den som är intresserad. Aktiviteten är kostnadsfri och lämplig för alla åldrar. Vi träffas i Ryssbergen vid Birkavägens slut. Vid risk för regn ordnar vi med regnskydd. Ett Facebook-event finns här. Information om tipspromenaden finns här.

Streams, 3-7 augusti 2021
Ryssbergen deltar i en internationell konferens STREAMS som anordnas av KTH Environmental Humanities Laboratory i Stockholm.

Tre sällsynta insekter hittas i exploateringsområdet, 22 juli 2021
Klas Magnusson från Rädda Ryssbergen inventerade nattfjärilar och andra nattaktiva småkryp i det planerade exploateringsområdet genom att lysa med en UV-lampa på ett lakan. Vid inventeringen hittades striten Platymetopius guttatus, slank väglöpare (Ophonus puncticeps) och en brokmal i släktet Sorhagenia. Platymetopius guttatus är endast känd från ett tiotal platser i landet och har aldrig tidigare hittats i Södermanland. Slank väglöpare är endast känd från två andra plaster i Södermanland och exploateringsområdet är den nordligaste kända lokalen i Sverige. Släktet Sorhagenia består av tre arter som endast kan skiljas åt genom att mikroskopera genetalier. Släktet har endast hittats på två andra platser i Södermanland. I Ryssbergen lever fjärilens larver sannolikt på brakved.

Platymetopius guttatus
Slank väglöpare
Brokmal i släktet Sorhagenia

Den biologiska mångfaldens dag, 22 maj 2021
Den internationella dagen för biologisk mångfald är instiftad av FN för att öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Under dagen anordnade vi en livesändning från Ryssbergen. Sändningen består av två delar och kan ses i efterhand här och här. Livesändningen från Ryssbergen var en av 157 aktiviteter som anordnades runt om i landet. En lista på alla aktiviteter finns här.

HSB Stockholms årsstämma, 12 april 2021
HSB och Skanska planerar tillsammans med Nacka kommun att exploatera Ryssbergen. Klas Magnusson är med i Rädda Ryssbergen och har som HSB-medlem skrivit två motioner till HSB Stockholms årsstämma. Den ena föreslår att exploateringsplanerna ska skrotas och den andra föreslår att HSB Stockholm inte ska inleda några nya byggprojekt på mark med naturvärdesklass 1. Motionerna finns här.

Skanskas årsstämma, 30 mars 2021
HSB och Skanska planerar tillsammans med Nacka kommun att exploatera Ryssbergen. Vi har nu köpt en aktie i Skanska för att få ställa frågor på årsstämman. Vi kommer att ställa följande fråga: I Ryssbergen i Nacka planerar Skanska tillsammans med HSB att exploatera ett naturområde med mycket höga naturvärden. I en miljökonsekvensbeskrivning som nyligen blev färdig konstateras att “Även med föreslagna skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna för naturmiljön bli stora negativa”. Detta är oförenligt med Skanska Sveriges Miljö- och klimatpolicy där det bland annat står att ”Miljö- och klimatpolicyn definierar gemensamma principer för att driva och utveckla vår verksamhet och våra produkter mot klimatneutralitet och nära noll miljöpåverkan”. Kommer Skanska att dra sig ur exploateringsplanerna i Ryssbergen med hänvisning till sin miljöpolicy?

Samråd naturreservat, 15 januari 2021 – 15 mars 2021
Kommunens förslag till naturreservat är nu ute på samråd. Skicka in synpunkter innan 15 mars och skriv att hela Ryssbergen måste skyddas som naturreservat! Här har du en kort och en lång version av ett yttrande som vi i Rädda Ryssbergen skrivit, som du kan använda fritt. Information om hur du skickar in synpunkter finns här.

Granskning detaljplan för del av Ryssbergen, 15 januari 2021 – 1 mars 2021
Kommunens förslag till detaljplan för de delar av Ryssbergen som man tänkt exploatera i ett första skede är nu ute på granskning. Efter granskningen kommer man att rösta om förslaget i kommunfullmäktige. Det är därför viktigt att du skickar in synpunkter och kräver att området inte ska exploateras alls. Information om hur du skickar in synpunkter finns här.

Tyst skog, 18 januari 2021 – 28 februari 2021
Naturskyddsföreningen har just nu en kampanj för att ”uppmärksamma och bevara skogar som har hög biologisk mångfald och värna tätortsnära skogar som är viktiga i människors vardag”. Rädda Ryssbergen deltar i kampanjen med bilder från skogen, där vi satt upp avspärrningsband med texten ”TYST SKOG”. Läs mer om kampanjen och skriv under det tillhörande uppropet här.

Rädda Ryssbergen svarar på C:s svar i NVP, 5 januari 2021
Rädda Ryssbergen svarar på Centerns svar i Nacka Värmdö Posten med en artikel som har titeln ”Skövling av urskog rimmar illa med ett grönt Nacka”.

C svarar på debattartikeln i NVP, 15 december 2020
Centern svarar på vår debattartikel i Nacka Värmdö Posten med en artikel som har titeln ’C: ”Vi vill rädda Ryssbergen”’. De skriver att de vill bevara Ryssbergen men att de fått kompromissa med markägarna för att komma överens med dessa om att bilda ett naturreservat.

Debattartikel i NVP, 5 december 2020
Rädda Ryssbergen publicerar en debattartikel med titeln ”Lägg ner planerna för Ryssbergen”.

Guidning i Ryssbergen med Stockholms naturguider, 25 oktober 2020
Ronny Fors höll i en guidning i Ryssbergen för Stockholms Naturguiders räkning.

Småkrypsinventering i Ryssbergen, 12 september 2020
Rädda Ryssbergen anordnade en småkrypsinventering i det planerade exploateringsområdet. Det kom ett tiotal personer och hjälpte oss att leta småkryp. Vi fick bland annat se den mycket ovanliga lockespindeln kustlocke som det bara finns 16 fynd av i Sverige. Två av fynden är från Ryssbergen. Det första gjordes vid Bioblitzet 2019. I det här Facebook-albumet finns mer information och bilder från småkrypsinventeringen.

Kustlocke Nelima gothica, en mycket sällsynt lockespindel, som hittades under småkrypsinventeringen.