Händelser

Kommande:

Tidigare:

Hållbarhetsdialog med kommunstyrelsen, 13:00 – 15:00 24 september 2021
Kommunstyrelsen i Nacka, medier och allmänhet är inbjudna till en hållbarhetsdialog om den planerade exploateringen i Ryssbergen. Frågor och kommentarer som allmänheten kommit med på de tidigare aktiviteterna med rubriken “Upptäck Ryssbergen” kommer att presenteras för politikerna. Hållbarhetsdialogen hålls i Ryssbergen vid Birkavägens slut. Ett Facebook-event finns här.

Från kommunstyrelsen kom representanter från socialdemokraterna, nackalistan, sverigedemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. Inget av de allianspartierna (moderaterna, centerpartiet, liberalerna och kristdemokraterna) skickade någon representant. Intresset från allmänheten var stort och evenemanget blev mycket lyckat.

Upptäck Ryssbergen – Leta småkryp, 12:00 – 15:00 19 september 2021
Klas Magnusson håller i en småkrypsinventering. Vi letar småkryp tillsammans genom att till exempel slå med håv i vegetationen eller att banka på grenar så att småkryp faller ned på en vit skärm. Krypen fotograferas så att den som vill kan titta på dem i kraftig förstoring. Det kommer också att arrangeras hållbarhetsdialoger, skaparglänta, tipspromenad och vegetarisk grillning för den som är intresserad. Aktiviteten är kostnadsfri och lämplig för alla åldrar. Vi träffas i Ryssbergen vid Birkavägens slut. Vid risk för regn ordnar vi med regnskydd. Ett Facebook-event finns här. Information om tipspromenaden finns här. Tidigare var det tänkt att vi skulle fota och filma i skogen, men denna aktivitet har bytts ut eftersom småkrypsinventeringen inte kunde genomföras 5 september på grund av sjukdom.

En hagtornsbärfis som hittades under inventeringen. Hagtornsbärfisen är Sveriges största bärfis.

Upptäck Ryssbergen – Naturvandring, 12:00 – 15:00 12 september 2021
Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka håller i en naturvandring klockan 13:00. Det kommer också att arrangeras hållbarhetsdialoger, skaparglänta, tipspromenad och vegetarisk grillning för den som är intresserad. Aktiviteten är kostnadsfri och lämplig för alla åldrar. Vi träffas i Ryssbergen vid Birkavägens slut. Vid risk för regn ordnar vi med regnskydd. Ett Facebook-event finns här. Information om tipspromenaden finns här.

Upptäck Ryssbergen – Leta svamp, 12:00 – 15:00 5 september 2021
Vi letar svampar och fotar av dem. Svamparna artbestäms och fotona läggs upp på vår Facebooksida och hemsida. Det kommer också att arrangeras hållbarhetsdialoger, skaparglänta, tipspromenad och vegetarisk grillning för den som är intresserad. Aktiviteten är kostnadsfri och lämplig för alla åldrar. Vi träffas i Ryssbergen vid Birkavägens slut. Vid risk för regn ordnar vi med regnskydd. Ett Facebook-event finns här. Information om tipspromenaden finns här. Tidigare var det tänkt att vi skulle leta efter småkryp, men den aktiviteten har bytts ut på grund av sjukdom.

Grovticka på en tall intill samlingsplatsen. Grovtickan är en signalart som indikerar höga naturvärden. Bilden är tagen 29 augusti.

Upptäck Ryssbergen – Naturmeditation, 12:00 – 15:00 29 augusti 2021
Patrick Williams håller i en naturmeditation klockan 13:00. Det kommer också att arrangeras hållbarhetsdialoger, skaparglänta, tipspromenad och vegetarisk grillning för den som är intresserad. Aktiviteten är kostnadsfri och lämplig för alla åldrar. Vi träffas i Ryssbergen vid Birkavägens slut. Vid risk för regn ordnar vi med regnskydd. Ett Facebook-event finns här. Information om tipspromenaden finns här.

Streams, 3-7 augusti 2021
Ryssbergen deltar i en internationell konferens STREAMS som anordnas av KTH Environmental Humanities Laboratory i Stockholm.

Tre sällsynta insekter hittas i exploateringsområdet, 22 juli 2021
Klas Magnusson från Rädda Ryssbergen inventerade nattfjärilar och andra nattaktiva småkryp i det planerade exploateringsområdet genom att lysa med en UV-lampa på ett lakan. Vid inventeringen hittades striten Platymetopius guttatus, slank väglöpare (Ophonus puncticeps) och en brokmal i släktet Sorhagenia. Platymetopius guttatus är endast känd från ett tiotal platser i landet och har aldrig tidigare hittats i Södermanland. Slank väglöpare är endast känd från två andra plaster i Södermanland och exploateringsområdet är den nordligaste kända lokalen i Sverige. Släktet Sorhagenia består av tre arter som endast kan skiljas åt genom att mikroskopera genetalier. Släktet har endast hittats på två andra platser i Södermanland. I Ryssbergen lever fjärilens larver sannolikt på brakved.

Platymetopius guttatus
Slank väglöpare
Brokmal i släktet Sorhagenia

Den biologiska mångfaldens dag, 22 maj 2021
Den internationella dagen för biologisk mångfald är instiftad av FN för att öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Under dagen anordnade vi en livesändning från Ryssbergen. Sändningen består av två delar och kan ses i efterhand här och här. Livesändningen från Ryssbergen var en av 157 aktiviteter som anordnades runt om i landet. En lista på alla aktiviteter finns här.

HSB Stockholms årsstämma, 12 april 2021
HSB och Skanska planerar tillsammans med Nacka kommun att exploatera Ryssbergen. Klas Magnusson är med i Rädda Ryssbergen och har som HSB-medlem skrivit två motioner till HSB Stockholms årsstämma. Den ena föreslår att exploateringsplanerna ska skrotas och den andra föreslår att HSB Stockholm inte ska inleda några nya byggprojekt på mark med naturvärdesklass 1. Motionerna finns här.

Skanskas årsstämma, 30 mars 2021
HSB och Skanska planerar tillsammans med Nacka kommun att exploatera Ryssbergen. Vi har nu köpt en aktie i Skanska för att få ställa frågor på årsstämman. Vi kommer att ställa följande fråga: I Ryssbergen i Nacka planerar Skanska tillsammans med HSB att exploatera ett naturområde med mycket höga naturvärden. I en miljökonsekvensbeskrivning som nyligen blev färdig konstateras att “Även med föreslagna skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna för naturmiljön bli stora negativa”. Detta är oförenligt med Skanska Sveriges Miljö- och klimatpolicy där det bland annat står att ”Miljö- och klimatpolicyn definierar gemensamma principer för att driva och utveckla vår verksamhet och våra produkter mot klimatneutralitet och nära noll miljöpåverkan”. Kommer Skanska att dra sig ur exploateringsplanerna i Ryssbergen med hänvisning till sin miljöpolicy?

Samråd naturreservat, 15 januari 2021 – 15 mars 2021
Kommunens förslag till naturreservat är nu ute på samråd. Skicka in synpunkter innan 15 mars och skriv att hela Ryssbergen måste skyddas som naturreservat! Här har du en kort och en lång version av ett yttrande som vi i Rädda Ryssbergen skrivit, som du kan använda fritt. Information om hur du skickar in synpunkter finns här.

Granskning detaljplan för del av Ryssbergen, 15 januari 2021 – 1 mars 2021
Kommunens förslag till detaljplan för de delar av Ryssbergen som man tänkt exploatera i ett första skede är nu ute på granskning. Efter granskningen kommer man att rösta om förslaget i kommunfullmäktige. Det är därför viktigt att du skickar in synpunkter och kräver att området inte ska exploateras alls. Information om hur du skickar in synpunkter finns här.

Tyst skog, 18 januari 2021 – 28 februari 2021
Naturskyddsföreningen har just nu en kampanj för att “uppmärksamma och bevara skogar som har hög biologisk mångfald och värna tätortsnära skogar som är viktiga i människors vardag”. Rädda Ryssbergen deltar i kampanjen med bilder från skogen, där vi satt upp avspärrningsband med texten “TYST SKOG”. Läs mer om kampanjen och skriv under det tillhörande uppropet här.

Rädda Ryssbergen svarar på C:s svar i NVP, 5 januari 2021
Rädda Ryssbergen svarar på Centerns svar i Nacka Värmdö Posten med en artikel som har titeln “Skövling av urskog rimmar illa med ett grönt Nacka”.

C svarar på debattartikeln i NVP, 15 december 2020
Centern svarar på vår debattartikel i Nacka Värmdö Posten med en artikel som har titeln ‘C: “Vi vill rädda Ryssbergen”‘. De skriver att de vill bevara Ryssbergen men att de fått kompromissa med markägarna för att komma överens med dessa om att bilda ett naturreservat.

Debattartikel i NVP, 5 december 2020
Rädda Ryssbergen publicerar en debattartikel med titeln “Lägg ner planerna för Ryssbergen”.

Guidning i Ryssbergen med Stockholms naturguider, 25 oktober 2020
Ronny Fors höll i en guidning i Ryssbergen för Stockholms Naturguiders räkning.

Småkrypsinventering i Ryssbergen, 12 september 2020
Rädda Ryssbergen anordnade en småkrypsinventering i det planerade exploateringsområdet. Det kom ett tiotal personer och hjälpte oss att leta småkryp. Vi fick bland annat se den mycket ovanliga lockespindeln kustlocke som det bara finns 16 fynd av i Sverige. Två av fynden är från Ryssbergen. Det första gjordes vid Bioblitzet 2019. I det här Facebook-albumet finns mer information och bilder från småkrypsinventeringen.

Kustlocke Nelima gothica, en mycket sällsynt lockespindel, som hittades under småkrypsinventeringen.